Ouders in scheiding

Kind en scheiding

‘Mama, ik voel me niet zo fijn. Het is de laatste tijd zo druk in mijn hoofd… Ik word er helemaal onrustig van.’ Dit meisje van 8 jaar zit al een tijdje niet zo lekker in haar vel. Haar ouders zijn ruim een jaar geleden gescheiden en beide ouders hebben inmiddels een nieuwe partner. Het contact tussen haar vader en moeder verloopt zeer moeizaam.
Moeder is samen met haar dochter op zoek gegaan naar een luisterend oor, die haar dochter zou kunnen helpen. Ze komen bij mijn site terecht en nemen contact met mij op. Tijdens dit telefonische gesprek geef ik aan dat ik van beide ouders toestemming nodig heb, om te kunnen starten met het traject voor hun dochter.

Enige tijd later krijg ik een mailtje van de moeder terug: de vader van het meisje ziet het niet zitten dat ze bij mij haar verhaal kwijt kan. Ook geeft de moeder aan in het mailtje dat vader wil voorkomen dat zijn dochters met moeder mee verhuizen en hij heeft daardoor inmiddels een advocaat ingeschakeld.
Zucht… Hier word ik dus een beetje verdrietig van… Het welzijn van je kind hoort in mijn ogen altijd voorop te staan! Het huidige moeizame contact tussen moeder en vader van dit meisje zorgt ervoor dat er niet in het belang van het kind wordt gehandeld. En in hoeverre heeft zij een stem gehad tijdens de scheiding? Is er tijdens de scheiding wel naar haar geluisterd? En naar haar zus?!

Ik leg vaak uit in mijn praktijk dat in het geval van een scheidingssituatie, dat de betreffende ouders als partners uit elkaar zijn gegaan. Maar dat zij als ouders altijd verbonden zullen blijven en in het belang van het kind zullen moeten handelen. Ik kom helaas met regelmaat tegen dat de wrok/boosheid/verdriet van één van de partners, ten kostte gaat van de verbondenheid die ze samen als ouders horen te hebben. En uiteindelijk ook helaas ten koste gaat van het kind…
Er zijn vele mooie methodes die werken met kinderen in scheidingssituaties. Belangrijk hierbij is dat het kind zich gehoord voelt en dat het NIET hoeft te kiezen voor de ene ouder of de ander. Het loyaliteitsconflict kan anders om de hoek komen kijken. Een innerlijke strijd waarbij kinderen het gevoel ervaren niet trouw te kunnen of mogen blijven aan beide ouders. Uiteindelijk zal een kind door de spanning een kant gaan kiezen… ‘Papa of mama?! En welke ouder laat ik dan in de steek?’ Hoe kan je als kind kiezen voor de ene ouder, als je toch ook echt van de ander houdt? Hoe kan je kiezen voor één ouder, als je als kind ook voor de helft uit de andere ouder bestaat? Alsof je een deel van jezelf afkeurt? Een akelige en vooral ongewenste situatie…

Ouders die eraan zitten te denken om te gaan scheiden, dienen eerst informatie te verzamelen, voordat de kinderen op de hoogte worden gebracht. Waar hoor je als ouders rekening mee te houden? Hoe zorg je ervoor dat het kind niet het gevoel krijgt dat hij/zij de schuld is van de scheiding? Wat is ervoor nodig om het kind een stem te geven in de scheiding?

Mocht het nodig zijn, neem contact met mij op! Nog voordat de kinderen op de hoogte zijn… Hoe raar die volgorde voor jouw gevoel kan zijn. Ik heb vele tips voor jullie als ouders om mee te geven! En voor het kind ben ik graag een luisterend oor tijdens de scheiding. Kinderen lijken vaak heel makkelijk door zo’n fase te rollen, maar blijken veelal later toch behoorlijk last en verdriet te ervaren. Daar wordt vaak niet bij stil gestaan…