Engeltje of draak?!

kinder coaching

Op school is het een engeltje! Maar thuis…

Tijdens een 10 minuten gesprek op school blijkt dat jouw zoon/dochter het prima doet op school. Je kind maakt de taken af, begint op tijd, laat anderen met rust, functioneert prima in vrije situaties zoals op het schoolplein, geen noemenswaardige incidenten met klasgenoten, kortom: een heel fijn gesprek en de juf zou er wel meer in de klas willen hebben die zo goed functioneren!

En toch voelt dit niet helemaal goed… Want thuis is je kind geen engeltje, maar een ontzettende draak! Niks is goed, alles is fout, stampend de trap op, het liefst nog even schreeuwen. Als ouder krijg je het gevoel dat je het helemaal verkeerd aanpakt en je probeert van alles uit om je kind niet te laten ontploffen. Je loopt op eieren en ondanks al je pogingen heeft het geen enkel effect gehad: je kind blijft woedend!

Op school kan er een hele hoop spanning op worden gebouwd. Onderpresteren of overpresteren, werkdruk, continurooster, overblijven, overvol klaslokaal door allerlei posters, knutselwerken, kasten met spelletjes, taken die af moeten, een juf of meester die niet lekker in zijn vel zit, klasgenoten die storen, de tl-buis die continu een geluid produceert, een akelig sfeertje in de klas vanwege pesters, etcetera.  Onbewust kan je kind veel prikkels opbouwen gedurende zo’n schooldag en zal het op school nog wel blijven functioneren.

Om alle opgedane prikkels van zich af te schudden zou het dus zo kunnen zijn dat je kind last heeft van het ‘delayed after effect’. Spanningen opbouwend op school om vervolgens in een veilige situatie (vaak dus thuis!) alle overtollige prikkels en stress van zich af te schreeuwen, stampen, schoppen…

Als ouder functioneer je dus even als bliksemafleider. Geen prettige functie, maar voor het kind absoluut noodzakelijk. Vaak merk je binnen een uurtje dat je kind al weer wat rustiger wordt en dat de boze buien langzaam weg trekken. Zucht, de rust is wedergekeerd.

Mag je kind zich beter leren afsluiten op school voor alle prikkels? Of is de werkdruk te hoog?
Wat zorgt er voor zoveel onbewuste spanning voor je kind op school?! Een zoektocht naar de oorzaak van deze opgebouwde spanning kan wat tijd in beslag nemen, maar is absoluut de moeite waard als je het vermoeden hebt dat je kind hier last van heeft.

Mocht je meer willen weten over het ‘delayed after effect’, laat het mij weten…