Coaching

Tijdens mijn coaching maak ik gebruik van:

  • mijn jarenlange ervaring in de coachingspraktijk en het (voortgezet speciaal) onderwijs
  • diverse methodes die ik dankzij opleidingen/cursussen/workshops mezelf eigen heb gemaakt
  • nuttige spelvormen
  • creatieve werkvormen
  • coachen in de prachtige omgeving/natuur
  • mindfulness
  • enzovoorts..

Ik zorg ervoor dat een ieder in mijn praktijk op passende wijze een coachsessie beleefd.
Ik stem mijn coaching af op de hulpvraag (of hulpvragen) en de behoeftes van de cliënt.
Iedere cliënt is uniek, zo ook mijn bijpassende coaching.